Bảo Mật Thông Tin

Về Chính SÁch
Bảo Mật
Thông Tin

Chính sách bảo mật thông tin của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại Hương Auto Parts. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

Khi khách hàng mua sản phẩm tại công ty, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và liên quan trực tiếp đến quá trình mua hàng và dịch vụ hỗ trợ. Điều này bao gồm thông tin như địa chỉ, số điện thoại, tên garage, và các thông tin liên quan khác.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng một cách cẩn thận và chỉ để phục vụ cho mục đích mà khách hàng đã cung cấp thông tin đó. Chúng tôi không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của cơ quan chính phủ.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vững chắc để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, vật lý và quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, mất mát dữ liệu hoặc hủy hoại thông tin cá nhân.

Chúng tôi cũng khuyến nghị khách hàng tuân thủ các biện pháp bảo mật cá nhân, bao gồm việc không chia sẻ thông tin cá nhân với người khác và bảo vệ mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập của mình.

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn lòng giải đáp và cung cấp thông tin chi tiết về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng khách hàng có thể yên tâm và tin tưởng vào việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi mua sản phẩm tại Hương Auto Parts.